About

30 Years Of Experience

You can't use up creativity.

Does any industry face a more complex audience journey and marketing sales process than B2B technology? Consider the number of people who influence a sale, the length of the decision-making cycle, the competing interests of the people who purchase, implement, manage, and use the technology. It’s a lot meaningful content here. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.


The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Catalog Școlar

Sistemul de notare, orarul și evidența absențelor sunt integrate în catalogul online într-un mod simplu de urmărit și de gestionat.

Integrare Google classroom

Inovează predarea cu Google Classroom. Cu ajutorul Catalog Edu ai acces la utilitarele Google education

Rapoarte automate către ISJ

Eliminarea birocrației și reducerea sarcinilor pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din școli

Acces pentru părinți

Fie că sunteți plecat în străinatate, sau lucrați în țară, veți fi în permanență conectat la performanțele școlare ale copilui dvs

caracteristicile produsului nostru

De ce să ne alegeți

Securitatea datelor & back-up zilnic

Pentru securitatea informațiilor școlare folosim cele mai performante servere. Folosim inclusiv tehnologii precum 2 step authentication

Suport tehnic pe toata durata contractului

Asistență tehnică permanentă pentru toate unitățile de învățământ în care soluția noastră de catalog virtual este implementată

Aplicație accesibilă de pe orice device

Puteți să accesați platforma noastră de pe orice terminal, fie că vorbim de smartphone-uri, laptopuri, tablete, PC sau Smart TV

Our History

Does any industry face a more complex audience journey and marketing sales process than B2B technology.

history
2021 - Startup

Technical content may have per suasive objectives.

0
history
2021 - Startup

Technical content may have per suasive objectives.

1
history
2021 - Startup

Technical content may have per suasive objectives.

2
history
2021 - Startup

Technical content may have per suasive objectives.

3